Dianka navštevuje špeciálnu základnú školu. Je zaradená v B. variante, s individuálne zostaveným učebným plánom, v ktorom sa prihliada na všetky jej diagnózy a teda na jej osobitné možnosti a schopnosti.Školu doslova miluje.

Dianka terapie 1

A to aj vďaka skvelým pedagógom a ich asistentom. Pani učiteľky robia svoju prácu ( ja by som to nazvala poslaním) s veľkou láskou, empatiou a s nekonečnou dávkou trpezlivosti.Aktuálne Dianka navštevuje deviaty ročník. Čaká nás ešte jeden a neskôr snáď ešte ďalšie tri na praktickej škole…

Dianka terapie 2