Občianske združenie „Zdravie pre Dianku“

Založené za účelom pomoci pre Dianku, ktorá sa narodila s ťažkým zdravotným postihnutím (DMO).

Dianka

O Dianke…

Dianka je naše prvé dieťa. Narodila sa nám v termíne, po peripetiách rizikového tehotenstva. Hneď po narodení jej bola diagnostikovaná vrodená srdcová vada a ako 4 mesačná podstúpila operáciu srdiečka v detskom kardiocentre v Bratislave. Veľmi slabo prospievala, čo sa nezmenilo ani po operácii. Vyšetreniami jej boli zistené mnohé iné diagnózy. Z tých závažnejších to bola už spomínaná vrodená vývojová vada srdca, klinový stavec, henivertebra, ťažká skolióza, porucha rastu SGA/IUGR, mentálna retardácia, mozgové ochrnutie s výraznejšou ľavostrannou laterizáciou a mnoho ďalších, spolu súvisiacich ochorení…

Pre nás všetkých to bol šok, z ktorého bolo nutné sa čo najrýchlejšie spamätať. Nastal kolotoč vyšetrení, zisťovaní, cestovaní za lekármi po celom Slovensku, čas s vysporiadaním sa so všetkým, čo sa dialo ,aj s tým, čo sa diať malo, no neudialo sa.

„Najhoršia bola neistota a strach z budúcnosti.“

Z toho, čo nás ešte čaká a ako to bude prebiehať. V tom čase nebol k dispozícii internet a teda takmer žiadne možnosti dozvedieť sa viac… A tak mi nezostávalo iné, ako zaujať postoj, zdvihnúť hlavu a 1000-krát denne prízvukovať sebe aj Dianke, že všetko bude v poriadku a že spoločne zvládneme všetko a aj oveľa viac .. Dala som si záväzok, že Dianku postavím na nohy, nech to stojí, čo to stojí… Po zotavení sa z operácie začala Dianka v siedmom mesiaci života intenzívne rehabilitovať. Brala rôzne lieky na podporu mozgu, srdca, chodievali sme denne na injekcie. Bolo to veľmi namáhavé pre mňa, aj pre ňu. Aj pre všetkých zúčastnených. Začali sme s cvičením Vojtovou metódou. Bolo to ťažké, no celá tá námaha stála a stojí za to, pretože ked mala Dianka 2 a pol roka, urobila svoje prvé kroky .. Špecifické, ale chodila!!! A tak nepoľavujeme a pokračujeme v tom naďalej.

Ako môžem pomôcť?

Finančné prostriedky získané z 2% z daní nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú už zo zaplatených daní. Využite túto možnosť, aby sme spoločnými silami mohli pomáhať našej Dianke

Čo je DMO (detská mozgová obrna)

Detská mozgová obrna, známe je aj označenie skráteným názvom DMO, je porucha centrálnej kontroly hybnosti a ochorenie nervového systému. Ochorenie môže byť vrodené alebo získané. Na jeho výskyte sa podieľajú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú vyvíjajúci sa mozog. A to počas vnútromaternicového vývoja, v období počas pôrodu, ale aj v čase po pôrode.  Je definovaná ako neuro – vývojové ochorenie, ktoré postihuje motorický vývoj dieťaťa. Motorický znamená, že nastáva porucha na úrovni hybnosti, koordinácie a celkovej kontroly pohybu.

K poškodeniu dochádza v období vývoja mozgu. Zasiahnuť môže časový úsek počas vnútromaternicového vývoja alebo pri pôrode, ale aj v čase po pôrode. Okrem postihnutia motorických funkcií sa ochorenie prejavuje aj na iných častiach, ktoré súvisia s nervovou sústavou.

Ochorenie nie je dedičné. Zasahuje aj iné oblasti, nie len zdravotnú stránku. DMO je spojená s ťažkosťami na úrovni pedagogiky a aj sociálneho prostredia. Vyžaduje si multidisciplinárne riešenie. Pri tom sa stretávajú praktický lekár pre deti, detský neurológpsychológlogopéd, ortopéd a aj rehabilitační pracovníci.

Pohybový vývoj dieťaťa je oneskorený alebo nedostatočný. Obvykle sa ochorenie prejaví už počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa. DMO má viacero foriem. Presnejšie sa detská mozgová obrna rozdeľuje na tri formy: spastickú formu, nespastickú formu, ataktickú formu.