Ako môžem pomôcť?

Priamo cez web pomocou platobnej karty

Vkladom na účet

Priamym vkladom na niektorý z účtov občianskeho združenia vedených vo Fio banke

Hlavný účet:   SK38 8330 0000 0024 0181 0783

Transparentný účet:  SK03 8330 0000 0027 0237 6001
Zobraziť zoznam pohybov na transparentnom účte

Darovaním 2% z dane

Finančné prostriedky získané z 2% z daní nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú už zo zaplatených daní. Využite túto možnosť, aby sme spoločnými silami mohli pomáhať našej Dianke

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

15.2. 2023– do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Následne je potrebné vyplniť tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ (aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť nižšie, staré verzie tlačív nebudú daňové úrady akceptovať).

30.4. 2023– do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.
Poznámka: Ak Vám to pomôže, postačí nám zaslať Vaše Potvrdenie o zaplatení dane a my už za Vás vyplníme VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a aj ho zanesieme na daňový úrad. Odpadne Vám tak táto povinnosť, radi to urobíme za Vás.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31.3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať len jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1% (2%) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.
2% z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2021 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

31.3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška darovanej sumy pre jedného prijímateľa predstavuje minimálne 8 €.

Poznámka pre všetky FO a PO:
Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu

príklad :
7,782 € zaokrúhlime to podľa a) na 7,78 €
7,785 € zaokrúhlime to podľa b) na 7,79 €
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno: Zdravie pre Dianku
Sídlo: Edelényska 2026/1
04801 Rožňava, Okres Rožňava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52895874

Veľké Ďakujeme za Vašu pomoc